Mall – Flyginställd provbrev – PDF

Om ditt flyg har ställts in kan du begära ersättning genom att fylla i den här mallen för inställda flyg.

Se och ladda ner detta exempelbrev för ditt inställda flyg, fyll i det och skicka det till flygbolaget du vill debitera.

Exempel på brev Flyg inställt – Handskrift – PDF

Använd detta exempelbrev om du fyller i det för hand.